EMLAKÇI VE MÜTEAHHİTLERE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK BELGE SINAVLARI 8 12 MAYIS 2023 TARİHLERİNDE ODAMIZDA DÜZENLENECEKTİR Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

Belgeler Logo Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile Belge teslim formunu doldurulup / imzalanması ve dekontun iletilmesi sureti ile Odamızdan sadece belge sahibine teslim edilecektir.

  • Sınavlarda başarılı olan katılımcıların belgeleri Odamıza ulaştıktan sonra katılımcıyla iletişime geçilmektedir.
  • Bu kapsamda Odamız ile TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri işbirliğinde  “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” ve “Emlak Danışmanı Seviye 4” mesleki yeterlilik sınavları 8-12 Mayıs tarihleri itibariyle Odamızda yapılacak olup, sınavlara sadece Odamız üyesi veya Odamız üyelerinin sigortalı çalışanları katılabileceklerdir.
  • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğinin 10.maddesinde “Sorumlu Emlak Danışmanlarının Seviye 5, Emlak Danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir” ibaresi yer almaktadır.
  • Gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan katılımcılar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanmaktadır.

(2) Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. (4) Birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartına ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir. Gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan katılımcılar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanmaktadır. Belge almaya hak kazanan katılımcılar Yetki belgesi başvurusu için; Ticaret Bakanlığının web sayfasında yer alan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden e-posta adı ve şifre ile Yetki Belgesi başvurusu yapmaları gerekmektedir. Diğer yandan konut sektöründe yer alan müteahhitlerinde ev alım satım işlemlerinde emlakçılık belgesi alma zorunluluğu kapsamına girdikleri, ayrıca firmada yer alan şube müdürü ile satış pazarlama elemanlarının da bu belgeyi almaları gerektiği ifade edilmektedir. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğinin 10.maddesinde “Sorumlu Emlak Danışmanlarının Seviye 5, Emlak Danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir” ibaresi yer almaktadır. Ancak birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için beş metrekare artırılarak hesaplanacaktır. Bu kapsamda Odamız ile TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri işbirliğinde  “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” ve “Emlak Danışmanı Seviye 4” mesleki yeterlilik sınavları 8-12 Mayıs tarihleri itibariyle Odamızda yapılacak olup, sınavlara sadece Odamız üyesi veya Odamız üyelerinin sigortalı çalışanları katılabileceklerdir\. Slot turnuvalarına katıl, rekabet et ve lider tablosunda yüksel. paribahis\. Sınav başvuruları 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar FTSO ’ya yapılabilecektir. Sınavlarda başarılı olan katılımcıların belgeleri Odamıza ulaştıktan sonra katılımcıyla iletişime geçilmektedir.

Translate »